تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - اهمیت پژوهش و مشكلات آن

اهمیت پژوهش و مشكلات آن

تحقیق و پژوهش در زندگی انسان دارای نقش بسیار با اهمیتی است و بدون تردید می توان پیشرفت های بشر در طی دوران های مختلف تاریخ را مدیون پژوهش و تحقیق دانست.

انسان موجودی تجربی است به این معنا كه حیات او در طول تاریخ به تدریج و براساس تجربیات نسل های پیشین تكوین یافته و برخلاف موجودات دیگر كه هر نسلی زندگی خود را از مبدا صفر آغاز می كند، انسان ها بر بالای تجربه نسل های گذشته خود تولد می یابند و علت اینكه هر نسل از افراد بشر با نسل قبل و بعدش تفاوت های آشكاری دارد همین مسئله است. تفاوت های جزیی هر نسل با نسل دیگر، به تدریج انباشته می شود و تحول عظیمی را به وجود می آورد، به طوری كه ما وقتی به انسان های نخستین می اندیشیم در می یابیم هیچ شباهتی با انسان امروزی ندارد و زندگی آن ها كاملا" با انسان كنونی متفاوت است. بنابراین حتی اگر نسل های متمادی بشر نسبت به نسل های قبلی حالت ایستایی یا سیر قهقرایی داشته باشند، باز در كل انسان ها مسیر صعودی و تكاملی می پیمایند و هیچ نسلی از انسان نیست كه زندگی خود را از نقطه صفر همچون مردمان نخستین آغاز كند.

پس با دقت در تكوین و تكامل بشر به این نتیجه می رسیم كه تكامل او بر اساس دو حركت مشخص در هر نسل استوار است: نخست مساله دستیابی به تجربیات و اندیشه های علمی نسل های گذشته و دیگر مساله نوآوری و افزودن بر تجربیات قبلی انسان ها، كه از آن به عنوان "پژوهش و تحقیق" یاد می شود.

 مساله نوآوری و افزودن بر علم در واقع وظیفه هر یك از نسل های انسانی تلقی می شود. امروزه، دست یافتن به تجربیات و اندیشه های علمی پیشینیان، با گسترش نظام های تحقیقاتی در كشورهای مختلف صورت می گیرد و همه كشورهای جهان به دنبال این هستند كه جهت دستیابی به تجربیات علمی گذشتگان روش های بهتری در جهت تعلیم و تربیت و آموزش از طریق نظام های تحقیقاتی ایجاد كنند. درباره نوآوری در علم یا همان پژوهش نكته حایز اهمیت این است كه در حال حاضر جوامعی كه ما از آنها به عنوان جوامع پیشرفته یاد می كنیم، موفقیت های خود را مدیون تحقیقات علمی می دانند. یعنی در حقیقت پیشرفت های عظیم و موفقیت های بزرگ در سایه توجه جدی به تحقیق و پژوهش به دست آمده است. متاسفانه در پنج قرن گذشته، كشورهای جهان سوم در این رسالت عظیم بشری سهم چندانی نداشتند در حالی كه اكثر این كشورها قبل از این پنج قرن دارای دستاوردهای تمدنی بزرگی بودند و حتی بیشتر محققان معتقدند سرچشمه اصلی علم در شرق قرار داشت و از آنجا به غرب رفت. به دلیل عوامل مختلف كشورهای جهان سوم طی این مدت در تولید اندیشه های علمی شركت فعالی نداشتند و عمدتا" به جوامع مصرف كننده اندیشه های علمی تبدیل شدند. در حالی كه این روند در كشورهای صنعتی پیشرفته متفاوت است ، آن ها همان گونه كه نظام های آموزشی جدید خود را گسترش دادند، اقدام به ایجاد نظام های تحقیقاتی نیز كردند كه با توجه به دستیابی به تجربیات گذشتگان روز بروز بر نوآوری و غنای خود افزودند. همان طور كه گفته شد در كشورهای فقیر و جهان سوم تلاش هایی كه در راه ایجاد نظام های تحقیقاتی و پژوهشی صورت گرفته تا به حال به نتایج چندان مطلوبی منجر نشده است.

پاسخ به این سوال كه چرا كشورهای جهان سومی در زمینه ایجاد نظام های تحقیقی توفیق چندانی كسب نكردند،چندان ساده نیست. البته عوامل مختلفی مانند فقر اقتصادی، ناكارآمدی مدیریت تحقیقاتی، بودجه اندك تحقیقات، اطلاع رسانی ناقص، نداشتن مصونیت پژوهشگران، مشكلات معیشتی محققان، ارج ننهادن به دستاوردهای پژوهشی، عدم حمایت جدی دولت و ارگان های دولتی و بسیاری عوامل دیگر مطرح است.

این حقیقت را باید بپذیریم كه در كشورهای جهان سوم اندیشه به اندازه كافی تولید نمی شود و اندیشه های پراكنده ای هم كه به وجود می آیند با چرخش زندگی و ساختار جامعه پیوند برقرار نمی كنند و البته ذكر این نكته هم ضروری است كه بخش اعظم و چشمگیری از اندیشه های تولید شده در كشورهای پیشرفته مرهون و مدیون تلاش پژوهشگران و محققان كشورهای جهان سوم است (در حالی كه خود این كشورها از وجودشان محرومند). در كشورهای پیشرفته جهان، محققان بخش مهمی از وقت خود را صرف آگاهی از نتیجه تحقیقات مشابه سایرین و كسب اطلاعات مربوط می كنند.


اهمیت پژوهش، اهمیت پژوهش در آموزش و پرورش، مشکلات پژوهش در آموزش و پرورش، پژوهش در آموزش و پرورش، ضرورت پژوهش در آموزش و پرورش، ضرورت تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش، اهمیت تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش
طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: اهمیت پژوهش، اهمیت پژوهش در آموزش و پرورش، مشکلات پژوهش در آموزش و پرورش، پژوهش در آموزش و پرورش، ضرورت پژوهش در آموزش و پرورش، ضرورت تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش، اهمیت تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش،
تاریخ: دوشنبه 4 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: