تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - آفرینش جهان

آفرینش جهان

خلقت را آغاز كرد و موجودات را بیافرید، بدون نیاز به فكر و اندیشه اى، یا استفاده از تجربه اى، بى آنكه حركتى ایجاد كند، و یا تصمیمى مضطرب در او راه داشته باشد جهان را آفرید. براى پدید آمدن موجودات، وقت مناسبى قرار داد، و موجودات گوناگون را هماهنگ كرد، و در هر كدام، غریزه خاص خودش را قرار داد، و غرایز را همراه آنان گردانید. خدا پیش از آن كه موجودات را بیافریند، از تمام جزئیات و جوانب آنها آگاهى داشت، و حدود و پایان آنها را مى دانست، و از اسرار درون و بیرون پدیده ها، آشنا بود.

سپس خداى سبحان طبقات فضا را شكافت، و اطراف آن را باز كرد، و هواى به آسمان و زمین راه یافته را آفرید، و در آن آبى روان ساخت، آبى كه امواج متلاطم آن شكننده بود، كه یكى بر دیگرى مى نشست، آب را بر بادى طوفانى و شكننده نهاد، و باد را به باز گرداندن آن فرمان داد، و به نگهدارى آب مسلط ساخت، و حد و مرز آن را به خوبى تعیین فرمود. فضا در زیر تندباد و آب بر بالاى آن در حركت بود، سپس خداى سبحان طوفانى برانگیخت كه آب را متلاطم ساخت و امواج آب را پى در پى درهم كوبید، طوفان بشدت وزید، و از نقطه اى دور دوباره آغاز شد، سپس به طوفان امر كرد، تا امواج دریاها را به هر سو روان كند و برهم كوبد، و با همان شدت كه در فضا وزیدن داشت، بر امواج آبها حمله ور گردد، از اول آن برمى داشت و به آخرش مى ریخت. و آبهاى ساكن را به امواج سركش برگرداند. تا آنجا كه آبها روى هم قرار گرفتند، و چون قله هاى بلند كوه ها بالا آمدند، امواج تند كف هاى برآمده از آبها را در هواى باز، و فضاى گسترده بالا برد، كه از آن هفت آسمان را پدید آورد. آسمان پایین را چون موج مهارشده، و آسمان هاى بالا را مانند سقفى استوار و بلند قرار داد، بى آنكه نیازمند به ستونى ب اشد، یا میخ هایى كه آنها را استوار كند، آنگاه فضاى آسمان پایین را به وسیله نور ستارگان درخشنده، زینت بخشید، و در آن چراغى روشنایى بخش، و ماهى درخشان، به حركت درآورد، كه همواره در مدار فلكى گردنده و برقرار، و سقفى متحرك، و صفحه اى بى قرار، به گردش خود ادامه دهند.

نهج البلاغه - خطبه ۱ -  ترجمه محمد دشتی


آفرینش جهان,نهج البلاغه,محمد دشتی,مقالات دینی و مذهبی,مقالات دینی,مقالات مذهبی

طبقه بندی: مقالات دینی و مذهبی،
برچسب ها: آفرینش جهان، نهج البلاغه، محمد دشتی، مقالات دینی و مذهبی، مقالات دینی، مقالات مذهبی،
تاریخ: پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 | نویسنده: | نظرات

.: