تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - پژوهش چیست؟ پژوهش در عمل چیست؟ معلم پژوهنده کیست؟

پژوهش چیست؟

پژوهش در عمل چیست؟

معلم پژوهنده کیست؟

برگرفته مختصری از سخنان، دکتر قاسمی پویا در همایش معلم پژوهنده

جستجوی هدفمند و نظام دار روابط هستی پاسخگویی به مسائل و مشکلات، پژوهش می باشد.

اجرای راه کار های بدشت آمده از این جستجو جهت ایجاد تغییر و حل مشکلات، پژوهش در عمل می باشد.

کسی که مشکلات و دغدغه های موجود در روند یاددهی، یادگری کلاس خود را به طور هدفمند، بشناسد، تحلیل کند و راهکارهای فرضی به دست آمده را در کلاس بکاربندد و نتیجه تغییر بدست آمده را از منظر رفع مشکل ارزیابی کند معلم پژوهنده است.

پژوهش دیروز

قبل از دوره رنسانس، تحقیقات و پژوهش یا جنبه اسنادی داشت که توسط حکیمان و فیلسوفان در زمینه های دینی و اخلاقی و تاریخی صورت می گرفت، یا جنبه ذهنی داشت که بر اساس تفکر و تفحص صورت می گرفت.

پژوهش امروز

بعد از دوره رنسانس، تحقیقات تجربی مرسوم شد، پژوهشگر، آزمودنی را (شیئی، پدیده، انسان) مورد تجربه قرار می دهد و پژوهش دانشگاهی شکل می گیرد.

- تحقیق و تفحص بر روی انسان منجر به تحقیق علوم انسانی با شاخه های متعدد گردید.

- تحقیق و تفحص بر روی رفتار اشیا، پدیده ها، طبیعت و ... منجر به تحقق علوم تجربی – طبیعی، دقیقه فیزیکی ... گردید.

- تحقیقات تجربی هر چه به شیئی و ماده نزدیکتر می گردد، نتایج آن ملموس تر و عینی تر می باشد و هر چه به رفتار انسانی نزدیک تر می گردد بدلیل آنکه بیش از صد ها فاکتور در رفتار انسانی نقش دارند، نتایج آن غیر عینی تر و مشکل تر می باشد. یک تحقیق پزشکی فورا منجر به تولید یک قرص یا دارو می گردد ولی در روابط انسانی تغییر و تحقیق می تواند مشکل ساز باشد.

- در تحقیقات علوم انسانی شاخه های متعددی وجود دارد که از همه مهمتر علوم تربیتی است زیرا درگیر شدن با رفتار انسانی نیاز به بینش، نگرش، ابزار دارد. بکار گیری صحیح ابزار با بینش صحیح منجر به رشد فکری و ذهنی و رفتاری فراگیران می شود.

- از آنجا که معلمین درگیر با رفتارهای انسانی هستند با علوم تربیتی بیشتر کار دارند. علوم بینش صحیح معلم و نداشتن نگرش درست از عوامل رشد از رفتار فکری و ذهنی منجر به اتخاذ شیوه های نا صحیح (کلام بد – تنبیه بدنی و ...) و انحراف در یادگیری می شود.

- پژوهش و تحقیق معلمی ویژگی خاص خودش را دارد زیرا برای کلاس درس و رفتارهای یادگیری یاددهی صورت می گیرد.

- پژوهش علمی و دانشگاهی کلی است و در هر زمینه ای صورت می گیرد.

- هر دو پژوهش علمی دانشگاهی و معلمی جهت کشف حقایق و پاسخ به سوال و بصورت هدفمند صورت می گیرد.

- وجوه اختلاف پژوهش دانشگاهی و معلمی 1- پژوهش معلمی اجرای عملی در کلاس درس دارد – عدم تعمیم پذیری معلمی زیرا مربوط به مشکل یک کلاس خاص است.

- کلیه دغدغه های کلاسی یک معلم می تواند موضوع پژوهش معلمی باشد و حتما در غالب یک طرح و راهکار باید اجرا شود.

- مثال موضوع پژوهش دانشگاهی: اعتیاد چیست؟

- مثال موضوع پژوهش معلمی: چه خانواده هایی دانش آموز با اعتماد به نفس تربیت می کنند؟

مراحل کلی پژوهش

1- تشخیص مشکل و تحقیق درباره آن (جمع آوری اطلاعات) 2- اجرا و ایجاد تغییر 3- ارزشیابی مراحل گام به گام پژوهش معلمی و ارائه گزارش

1- موضوع: برخاسته از مشکل در کلاس درس می باشد.

2- توصیف وضعیت کلاس و نوع مشکل

3- مطرح کردن مساله و مشکل

4- گرد آوری اطلاعات (پیشینه)

5- تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه راهکارهای موقتی

6- انتخاب راه جدید موقتی

7- اجرای راه جدید و نظارت بر آن

8- گرد آوری مرحله دوم اطلاعات با وجود تغییرات جدید

9- ارزیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن

10- در صورت موفقیت، درج جز به جز مراحل 9 گانه فوق و ارائه گزارش

توجه:

1- مراحل 1 الی 6 تشخیص مشکل

2- مراحل 7 الی 8 اجرا و نظارت

3- مرحله 9 ارزیابی

کلیه پژوهش های دانشگاهی و معلمی مراحل فوق را طی می کند با این تفاوت که معلم پژوهش را در کلاس درس خود جستجو می کند. پس ارائه هر گونه مقاله علمی پژوهش معلمی نیست و آن معلم هم معلم پژوهنده نیست اگر معلم جهت بهسازی و حل مسائل کلاسی خود تحقیق و پژوهش کرده و راهکاری بدست آورد و آن را اجرا کرد و به نتایج درستی رسید آنگاه معلم پژوهش نامیده می شود.


پژوهش چیست؟، پژوهش در عمل چیست؟، معلم پژوهنده کیست؟، پژوهش در عمل، اقدام پژوهی، مراحل کلی پژوهش، مسائل و مشکلات پژوهش
طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: پژوهش چیست؟، پژوهش در عمل چیست؟، معلم پژوهنده کیست؟، پژوهش در عمل، اقدام پژوهی، مراحل کلی پژوهش، مسائل و مشکلات پژوهش،
تاریخ: سه شنبه 5 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: