تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - اصول انتخاب روش تدریس

اصول انتخاب روش تدریس

«تدریس» کاری تجربی و ابتکاری است و خود همکاران در این عرصه ی بسیار مهم و حساس دست به نوآوری و ابداع زده و برای آموزش محتوای جدید، از شیوه های مناسب و نو استفاده می كنند، لکن نباید فراموش كرد که در تدریس، بعضی اصول و ضوابط علمی وجود دارد که رعایت آنها در فرایند تدریس، نظم و جهت گیری درست ایجاد کرده و تحقق هدف های مورد انتظار را تضمین می کند.

یکی از آن اصول، هماهنگی هدف ها و روش های تدریس انتخاب شده است. نوع هدف های آموزشی است که نوع روش تدریس را تعیین می كند. به عنوان مثال، اگر قصد داریم دانش آموزان از طریق فهم مفاهیم به توانایی بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اجتماعی برسند، باید از روش های آموزش  «تحقیق گروهی» و «استدلال استقرایی» استفاده کنیم. اگر هدف ما این است که دانش آموزان خود مفاهیم را درک کنند و به تمایز مفاهیم با یکدیگر پی ببرند، لازم است از روش «درک مفهوم» بهره بگیریم. همچنین اگر می خواهیم دانش آموزان به توانایی های خودشان آگاهی یابند و برای رشد خود فعالیت کنند، باید از روش هایی مانند «تدریس غیرمستقیم» و «افزایش آگاهی» استفاده كنیم. به طور کلی هدف های آموزشی یکی از ملاک های انتخاب روش های تدریس است.

ملاک دیگری که باید در انتخاب روش های تدریس در نظر داشت، امکان مشارکت یادگیرنده در جریان تدریس است. آنچه مسلم است، یادگیری حاصل ارتباط متقابل دانش آموز با معلم و سایر عوامل محیط است. اگر معلم موفق شود بین این عوامل و دانش آموزان یک ارتباط منطقی و پویا برقرار کند، یادگیری مؤثر به وجود خواهد آمد. هر قدر این ارتباط کم باشد و یا هماهنگی لازم بین آنها نباشد، در یادگیری اختلال ایجاد می شود. فعالیت یادگیرنده و ارتباط او با سایر عوامل است که دانش آموز را به مهارت های ذهنی و عملی لازم  می رساند و او را در حاصل یادگیری سهیم می کند. آن بخش از یادگیری در ذهن یادگیرنده ماندگار است که توسط خود او به دست آمده باشد و آن بخش از مطالب و مفاهیم از ذهن او به سرعت پاک می شوند که صرفاً به او انتقال یافته باشند.

به طور کلی همکاران عزیز باید به خاطر داشته باشند که یادگیری دست یافتنی است، نمی توان مفاهیم را به دانش آموز هدیه نمود و یا انتقال داد، بلکه خود او باید از طریق روش های تدریس مناسب مفاهیم را بسازد و در ذهن خود سازماندهی کند. ملاک سوم انتخاب روش تدریس، توجه به آثار پرورشی روش ها است. نظر به اینکه تربیت صحیح محور همه ی برنامه های درسی است و تکیه اصلی ما بر هر دو بعد آموزش و پرورش است، نباید یکی از این دو بعد را فدای دیگری کنیم.

باید حتی الامکان سعی کنیم بین شناخت مفاهیم، اصول و روش ها در دروس مختلف از یك طرف و اثرات پرورشی آنها از طرف دیگر اعتدال و هم سویی برقرار كنیم.

ملاک چهارم در انتخاب روش تدریس، تدریس جامع نگری است. نظر به اینکه  یادگیری، لوازم و شرایط متعددی را می طلبد و هر یک از روش های تدریس، به بعضی از این لوازم و شرایط توجه دارند و هدف های خاصی را دنبال می کنند، بهتر است از روش های تدریس استفاده شود. بعید به نظر می رسد که بتوان صرفاً با تکیه بر یک روش به هدف های آموزشی مطلوب دست یافت. به عنوان مثال، روش «درک مفهوم» ویژگی های ذاتی یک مفهوم را می شناساند، روش بحث گروهی ابعاد مختلف یک مسأله را در یک فعالیت گروهی دانش آموزی آشکار می سازد و روش ایفای نقش نگرش ها را عوض می کند و غیره.

بنابراین بهتر است، در تدریس یک مفهوم یا یک مسأله از چند روش به طور ترکیبی استفاده کنیم تا یادگیری مؤثر و مفید انجام پذیرد.


اصول انتخاب روش تدریس، انتخاب روش تدریس، اصول روش تدریس، روش تدریس، اصول انتخاب روش مناسب تدریس، اصول انتخاب روش های مناسب تدریس، انتخاب روش های مناسب تدریس
طبقه بندی: مقالات درسی و آموزشی،
برچسب ها: اصول انتخاب روش تدریس، انتخاب روش تدریس، اصول روش تدریس، روش تدریس، اصول انتخاب روش مناسب تدریس، اصول انتخاب روش های مناسب تدریس، انتخاب روش های مناسب تدریس،
تاریخ: جمعه 8 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: