تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - بهترین الگوی آموزش، ادغام روش های تدریس

بهترین الگوی آموزش، ادغام روش های تدریس

بسیاری از معلمان در تلاشند تا فرآیند آموزش را از حالت منفعل بیرون بیاورند و دانش آموزان را ترغیب كنند تا به صورت فعالانه در یادگیری مطالب درسی مشاركت داشته باشند. یكی از الگوهای آموزش «دانش آموز محور»، الگوی تجربه و گفتگو است. در این الگو تمامی فعالیت های آموزشی بر پایه تجربه و گفتگو بنیان نهاده شده است. تجربه به دو بخش عملی و مشاهده تقسیم می شود و گفت و گو نیز شامل دو بخش گفتگوی درونی و گفتگو با سایر دانش آموزان است.

گفتگوی درونی

در این روش از دانش آموزان خواسته می شود تا درباره موضوع درسی به خوبی فكر كنند و سپس ایده ها و نظرات و عقاید خود را درباره آن به روی كاغذ بیاورند یا به نحو دیگری ثبت كنند. استفاده از این روش موجب می شود تا دانش آموز از موضع یك شنونده مطلق بیرون بیاید و فعالانه فكر كند.

گفتگو با دیگر دانش آموزان

در شیوه های آموزش سنتی نیز از این روش به صورت كنفرانس دادن دانش آموزان یا در كلاس كتابی را با صدای بلند خواندن استفاده می شود. هر چند این موارد می تواند در كلاس تنوعی ایجاد كند، ولی چندان كار آمد نیست.

مشاهده

در این روش دانش آموزان موضوع درس را به صورت دیداری یا شنیداری فرا می گیرند. استفاده از آزمایشگاه، دیدن فیلم، گوش دادن به نوار یا CDهای صوتی، رفتن به اردوهای علمی و بازدید از موزه های مختلف در این دسته قرار می گیرند.

تجربه عملی

در این روش دانش آموز خود وارد عمل می شود و دست به انجام فعالیت های مختلف می زند. انجام دادن آزمایش های مختلف، انجام دادن كارهای هنری، نمایش دادن و بازی های نقش آفرینی در این دسته قرار می گیرند.

استفاده از الگوی تجربه و گفتگو

چگونه یك معلم می تواند از این مدل چهارگانه برای مؤثرتر كردن آموزش دانش آموزان استفاده كند؟

راهكارهای زیر می توانند در این باره بسیار مؤثر باشند:

توسعه روش های تدریس

برای آموزش دادن می توان از روش های متنوع و زیادی استفاده كرد. اگر بتوانید دانش آموزان را به مشاركت در یادگیری ترغیب كنید، خودتان هم از تدریس بیشتر لذت خواهید برد. استفاده از بحث های گروهی دانش آموزان را فعال و مشتاق می كند و كلاس را از حالت كسالت بار بیرون می آورد. سعی كنید دانش آموزان را به سوی تحقیق و پژوهش و حتی گفتگو با افراد متخصص درباره موضوع درسی سوق دهید. در كلاس از محصولات سمعی و بصری به خوبی استفاده كنید. فیلم ها، عكس ها و پوسترها می توانند به خوبی ذهن دانش آموزان را درگیر موضوع درس كنند. البته استفاده از چهار مدل ارائه شده در این الگو به موازات یكدیگر می تواند نتایج بسیار خوبی در برداشته باشد.

یادگیری استدلالی

در استفاده از الگوی تجربه و گفتگو، هدف ایجاد تعامل و تعادل بین این دو است. در حقیقت تجربه و گفتگو از یكدیگر جدا نیستند و پیشرفت در هر یك از آنها موجب توسعه دیگری می شود. تجربه موجب می شود تا دانش آموزان از زوایای مختلف موضوع درسی را بررسی كنند و افكار و عقاید خود در آن زمینه را به سطح بالاتری ارتقا دهند كه بازتاب آن در گفتگو دیده می شود. گفتگو نیز موجب درك بهتر تجربه دستیابی به معانی و مفاهیم وسیع تری از مشاهدات و آزمایش ها می شود.

بهترین الگوی آموزش، ادغام روش های تدریس، بهترین الگوهای آموزش، روش های تدریس، بهترین الگوهای تدریس، بهترین الگوی تدریس، توسعه روش های تدریس
طبقه بندی: مقالات درسی و آموزشی،
برچسب ها: بهترین الگوی آموزش، ادغام روش های تدریس، بهترین الگوهای آموزش، روش های تدریس، بهترین الگوهای تدریس، بهترین الگوی تدریس، توسعه روش های تدریس،
تاریخ: جمعه 8 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: