تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - یك آموزگار چگونه می تواند کار خود را ارزیابی کند؟

یك آموزگار چگونه می تواند کار خود را ارزیابی کند؟

 1. آیا انگیزه ی شاگردان را در یادگیری مهارت های زبانی (گوش دادن٬ سخن گفتن٬ خواندن و نوشتن) حفظ و تقویت کرده ام؟
 2. آیا برای پرورش هر جنبه از مهارت های زبانی فعالیت های متنوع و جالبی به کار برده ام؟
 3. آیا مواد درسی و روش تدریس خود را با سطح معلومات، نیاز و علاقه ی شاگردان تطبیق داده ام؟
 4. آیاحتی الامکان از وسایل آموزشی در کار تدریس مهارت های زبان آموزی استفاده کرده ام؟
 5. آیا اعتماد به نفس شاگردان را در استفاده از زبان فارسی معیار افزایش داده ام؟
 6. آیا به طور مداوم نحوه ی کار و پیشرفت هر شاگرد را نظارت وثبت کرده ام؟
 7. آیا از وقت کلاس به طور مفید و موثری در آموزش مهارت های زبانی استفاده کرده ام؟
 8. آیا به اهداف از قبل تعیین شده در زمینه ی آموزش مهارت های زبانی رسیده ام؟
 9. آیا برای تدریس هر درس فارسی آمادگی لازم را داشته ام؟
 10. آیا پیش نیاز های هر درس فارسی را از قبل دانسته و می دانم؟
 11. در مورد نکته هایی از مهارت های زبان آموزی درس که اشکال دارم می دانم چه باید بکنم؟

یك آموزگار چگونه می تواند کار خود را ارزیابی کند؟، خودارزیابی معلم، خودارزیابی آموزگار، خودارزیابی در آموزش و پرورش، خودارزیابی آموزشی در آموزش و پرورش، ارزشیابی آموزشی در آموزش و پرورش، ارزشیابی در آموزش و پرورش
طبقه بندی: مقالات درسی و آموزشی،
برچسب ها: یك آموزگار چگونه می تواند کار خود را ارزیابی کند؟، خودارزیابی معلم، خودارزیابی آموزگار، خودارزیابی در آموزش و پرورش، خودارزیابی آموزشی در آموزش و پرورش، ارزشیابی آموزشی در آموزش و پرورش، ارزشیابی در آموزش و پرورش،
تاریخ: جمعه 8 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: