تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - اصولی برای تدریس ریاضیات

اصولی برای تدریس ریاضیات

1- حل مسئله یكی از روش های آموزش ریاضیات است.

2- در تدریس ریاضیات باید عوامل علاقه مندی كودكان به كلاس درس شناخته شود.

3- مبنای همه آموزش ها باید بر آزمایش استوار باشد. بخصوص آزمایش با مواد كمك آموزشی كه ساخته خود كودكان است.

4- گفتگو در مورد ریاضیات باید یكی از اهداف آموزش باشد.

5- این مفهوم كه بسیاری از اندیشه های ریاضیات با هم ارتباط دارند باید گسترش داده شود.

 6- درك معنا و مفهوم در ریاضیات باید به عنوان زمینه ای در آموزش همواره مورد توجه قرارگیرد

7- كار گروهی در ریاضیات باید به یك روش معمول تبدیل شود.

8- نیازهای متفاوت كودكان باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

9- برای كودكان باید فرصت هایی برابر در یادگیری ریاضیات فراهم شود.

10 - پیشرفت كودكان در زمینه ریاضیات باید از طریق آزمون های كتبی تشخیص داده شود.

امروزه مشاهده می كنیم كه در بیشتر مدارس معلمان به جای آنكه به كتاب های متعدد رجوع كنند یا حتی آنها را متناسب با نیازهای گروهی یا فردی تغییر دهند تنها از یك كتاب درسی برای همه دانش آموزان استفاده می كنند . كتاب های درسی زمینه یا چهارچوبی را فراهم می كنند كه از طریق آن می توانیم برنامه ریاضی محكم و استوار تدارك ببینیم. از طریق انجام آزمایش ، فعالیت های كلاسی و مواد آموزشی دست ساز می توان به آموزش ریاضیات یاری كرد.

اصولی برای تدریس ریاضیات، اصولی برای تدریس، اصول تدریس ریاضیات، روش تدریس ریاضیات، اصول تدریس ریاضی، روش تدریس ریاضی، روش تدریس حل مسئله
طبقه بندی: مقالات درسی و آموزشی،
برچسب ها: اصولی برای تدریس ریاضیات، اصولی برای تدریس، اصول تدریس ریاضیات، روش تدریس ریاضیات، اصول تدریس ریاضی، روش تدریس ریاضی، روش تدریس حل مسئله،
تاریخ: جمعه 8 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: