تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - نكاتی در مورد نوشتن مقاله

نكاتی در مورد نوشتن مقاله:

1-   مقاله معمولا فهرست مطلب ندارد.

2-   اندازه  مقاله علمی یا علمی – فنی معمولا بین 6-12 صفحه است.

3-   در انتهای چكیده مفاهیم اصلی یا اصطلاحات كلیدی مقاله باید قید شود.

4-   تعداد منابع مقاله محدودیتی ندارد.

5-   معمولا عنوان مقاله با حروف درشت تر و عناوین داخلی با حروف ریزتر از حروف عنوان مقاله است.

مقدمه:

در مقدمه مبانی نظری موضوع مقاله، قلمرو جغرافیایی یا موضوعی مقاله پرداخته می شود و بر اهمیت مساله موضوع و ابعاد آن تاكید می گردد.

روش تحقیق:

در این قسمت سؤال یا سؤالات تحقیق، فرضیه ها، جامعه آماری، نمونه گیری، روشهای گرد آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و سایر مسائل مربوط توضیح داده می شود.

تجزیه و تحلیل:

در این قسمت اطلاعات و داده ها كه در راستای هدف تحقیق و تست فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل یا بحث قرار گرفته است، بیان می شود.

نتیجه گیری:

در اینجا به نتایج حاصل از ارزیابی تست ها فرضیه یا فرضیه ها مورد بحث قرار می گیرد و شناخت حاصل از پژوهش یا به عبارتی دستاوردهای تحقیق در جهت كشف جدید بیان می گردد و نهایت گزارش علمی تحقیق  تدوین و ارائه می شود.
اجزای مقاله، عنوان مقاله، بحث و نتیجه گیری مقاله، فهرست منابع و مآخذ مقاله، چكیده انگلیسی مقاله، وضعیت نویسنده مقاله، چكیده مقاله


تحقیق علمی در آموزش و پرورش، تحقیق در آموزش و پرورش، مراحل تحقیق علمی، مراحل تحقیق، انواع تحقیق، چكیده تحقیق، خلاصه و نتیجه تحقیق
طبقه بندی: مقالات پژوهشی: (اقدام پژوهی و معلم پژوهنده، درس پژوهی، پرسش مهر)،
برچسب ها: اجزای مقاله، عنوان مقاله، بحث و نتیجه گیری مقاله، فهرست منابع و مآخذ مقاله، چكیده انگلیسی مقاله، وضعیت نویسنده مقاله، چكیده مقاله،
تاریخ: شنبه 9 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: