تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - اساسی ترین نیاز نوجوان (احساس محبت)

اساسی ترین نیاز نوجوان (احساس محبت)

همه جامعه شناسان و روانشناسان و رهبران مذهبی بر این عقیده اند که اساسی ترین نیاز یک نوجوان، احساس عشق عاطفی از جانب بزرگسالان اصلی زندگی خویش است. دیوید پاپ نو، استاد جامعه شناسی دانشگاه رانجرز و مدیر " شورای خانواده های آمریکا " می نویسد:  کودکان زمانی به بهترین وجه، رشد می کنند که از فرصت روابط گرم، صمیمی، پایدار و مستمر با پدر و مادر خود بهرمند باشند. اگر والدین و سایر بزرگسالان مهم زندگی نوجوان نیاز او به عشق را برطرف نکنند، نوجوان در انواع مکان های نامناسب به جستجوی عشق خواهد پرداخت. پسران محروم از محبت، که از سوی معلمان و والدین طرد شده اند هدف اصلی جوانان و بزرگسالان ناباب اجتماعی و خلاف کار هستند.

منظور از عشق عاطفی چیست؟

در اعماق وجود نوجوان آرزوی ارتباط با والدین و پذیرفته شدن از سوی آنان و مورد حمایت قرار گرفتن آنان وجود دارد. زمانی که این اتفاق بیافتد نوجوان احساس می کند مورد عشق والدین است. وقتی نوجوان ارتباطی با والدین احساس نکند و حمایت و پذیرش آنان را لمس نکند، مخزن عشق درونش خالی می شود و این خلاء بر رفتار نوجوان اثر می گذارد. اگر والدین می خواهند نوجوان شان احساس محبت کند باید مدتی از وقت خود را به او اختصاص بدهند. نوجوان می خواهد احساس پذیرش از طرف والدین داشته باشد. یک بار پسر چهارده ساله ای گفت: مهم ترین چیزی که من در مورد پدر و مادرم دوست دارم این است که مرا همین طور که هستم دوست دارند و سعی نمی کنند مرا شبیه خواهر بزرگترم کنند. این نوجوان احساس می کند مورد محبت والدینش قرار دارد، و این عشق و محبت در اثر پذیرش او از سوی والدین پدید می آید. وجه دیگر مهرورزی به نوجوان تان اینست که از او حمایت کنید و او را بپرورید. نوجوانانی که در محیطی گرم، مهر آمیز، تشویق گر و دارای جو عاطفی مثبت پرورش یافته اند هنگامی که به دوران جوانی می رسند گل هایی شاداب و زیبا و میوه های تازه و خوش گوار می دهند.

پدر و مادری پرورش دهنده باشید

والدین پرورش گر، نگرش مثبت دارند. آنها دست خدا را در پس رویدادهای زندگی می بینند و این روحیه را به نوجوانان خود القاء می کنند. والدین پرورش گر دیگران را تشویق می کنند و به دنبال نکات مثبت چیزهایی هستند که نوجوان شان انجام می دهد و می گوید و به آنها ابراز می کند. والدین پرورش گر، والدین دلسوزی هستند که همیشه به دنبال راه هایی برای بهبود زندگی نوجوان شان می گردند. به طور خلاصه، اگر نوجوان عشق و محبت کافی دریافت کند، رشد فکری، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، و روحی و معنوی او به میزان عظیمی بهبود خواهد یافت. بر عکس، اگر نیاز نوجوان به محبت برطرف نشود، در تمام این حوزه ها به میزان عظیمی آسیب خواهد دید.

کتاب: پنج زبان عشق نوجوانان

نویسنده: گری چاپمن

ترجمه: سیمین موحد


مقالات ترجمه شده انگلیسی، مقاله ترجمه شده انگلیسی، مقالات ترجمه شده، اساسی ترین نیاز نوجوان، پنج زبان عشق نوجوانان، گری چاپمن، سیمین موحد
طبقه بندی: مقالات خارجی ترجمه شده،
برچسب ها: مقالات ترجمه شده انگلیسی، مقاله ترجمه شده انگلیسی، مقالات ترجمه شده، اساسی ترین نیاز نوجوان، پنج زبان عشق نوجوانان، گری چاپمن، سیمین موحد،
تاریخ: سه شنبه 12 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: