تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - پرخاشگری كودكان را چگونه كنترل كنیم؟

پرخاشگری كودكان را چگونه كنترل كنیم؟

چرا كودكان ما در مدرسه پرخاشگر می شوند؟ پرخاشگری گاه به طور آنی بروز می كند و گاه نتیجه واكنش روحی و جسمی در برابر تحریكات درونی و بیرونی است و به طور كلی پرخاشگری معلول طردشدگی، بی كفایتی و گاه طغیان در برابر شرایط غیر قابل تحمل است.

كودك پرخاشگر دائم فكر می كند كه دیگران درصدد آزار اویند و حالت دفاعی به خود می گیرد. از نظر روان شناسان، پرخاشگری بر عقب نشینی و انزوا طلبی مزیت و برتری دارد زیرا پرخاشگری حمله بر مشكل است و عقب نشینی پذیرش شكست. بنابراین در مورد كودك پرخاشگر، مربیان دلسوز و آگاه یك قدم جلوترند و می توانند كودك را به منظور غلبه بر مشكلش یاری كنند. برای بهبود كودك ابتدا باید كارهای پسندیده او را در جمع دوستان ستود تا اعتماد به نفس از دست رفته خود را بازیابد و سپس به ریشه یابی علل پرخاشگری پرداخت و درصدد چاره جویی برآمد.

علل پرخاشگری كودك

1- نیاموختن رفتارهای اجتماعی: اگر كودكی رفتارهای صحیح اجتماعی را در خانه نیاموزد و در الگو برداری و همانند سازی با والدینش دچار تعارض نقش و دوگانگی شود و نتواند احتیاجات طبیعی خود را چون مهر والدین، احساس امنیت و ارزشمند بودن كسب كند و پرورش احساسات اخلاقی چون (رحم، دلسوزی، انصاف، وجدان) در او ممكن نشود، بی شك رفتارهای اجتماعی نامطلوب در او شكل می گیرد.

2- معیارهای خانه و مدرسه : هرگاه معیارهای خانه و مدرسه چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اجتماعی با هم متفاوت باشد، فشار زیادی به كودك وارد می آید. این افزایش فشار به نوبه خود خشم، اضطراب، نفرت و رفتار منفی گرایانه را در پی خواهد داشت.

3- ویژگی های شخصی كودك: نیاز او به احساس امنیت در خانه، تمایل او به استقلال و نیاز او به تعلق داشتن به گروه همسالان در مدرسه و این كه كودك نتواند در مدرسه جایگاه خاصی را درمیان دوستان برای خود كسب كند، از دلایل دیگر رفتار پرخاشگرانه است.

4- شرایط مدرسه: گاه شرایط مدرسه منجر به تضعیف سلامت روانی كودك می شود. كودكانی كه نتوانند به سطح رضایت كافی از مدرسه برسند و با مشكلاتی چون پرجمعیتی كلاس ها، كمبود زمین بازی، نبود وسایل و امكانات اولیه، سازمان دهی نادرست و نداشتن فعالیت ها، نامناسب بودن كمی و كیفی تكالیف، شناخت نداشتن معلم از دانش آموز به خصوص معلمانی كه پیوسته با دانش آموز بر سر قدرت در مبارزه اند و بالاخره شناخت نداشتن دیگر اولیای مدرسه از كودك از جمله شرایط نامناسبی است كه در مدرسه باعث بروز پرخاشگری در دانش آموز می شود.

باید توجه داشت كه مدارس مانند هر نهاد و مؤسسه اجتماعی دیگر و شاید بیش از هر نهاد دیگری در پیش گیری از پرخاشگری نقش دارند. مدارس با اجرای برنامه های درسی متنوع و سازنده و تسهیلات ورزشی، هنری و تفریحی و در عین حال آموزنده، می توانند به كودكان و نوجوانان فرصت هایی برای اظهار وجود و رشد و بالندگی بدهند. یك مربی و یا مشاور آگاه در مدرسه می تواند با كشف علل پرخاشگری در كودك از راه های مختلف، این مشكل را به حداقل برساند و البته نباید فراموش كرد كه رفع معضل پرخاشگری در كودكان و نوجوانان نیاز جدی به خدمات متخصصان روان درمانی و مشاوران زبده نیز دارد.


كنترل پرخاشگری كودكان، پرخاشگری كودكان، كنترل پرخاشگری، علل پرخاشگری كودك، علل پرخاشگری، علل پرخاشگری كودكان، کنترل و علل پرخاشگری كودكان
طبقه بندی: مقالات روانشناسی و مشاوره،
برچسب ها: كنترل پرخاشگری كودكان، پرخاشگری كودكان، كنترل پرخاشگری، علل پرخاشگری كودك، علل پرخاشگری، علل پرخاشگری كودكان، کنترل و علل پرخاشگری كودكان،
تاریخ: سه شنبه 19 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: