تبلیغات
 تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - آموزش و پرورش نخبگان

آموزش و پرورش نخبگان

چگونگی تمدن و فرهنگ هر ملت را از چگونگی توجه به آموزش و پرورش می توان دریافت آموزش و پرورش كشورمان را دریابیم و واقعاً جدی بگیریم كه فردا بسیار دیر است در نظام جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نخبه فراوانند كه جایگاه اصلی آنان باید در آموزش و پرورش باشد. نخبه بذری است اصلاح شده و مستعد و بارور كه محصولی نخبه و آرمانی ببار می آورد یعنی جوانان نخبه حاصل تلاش معلمان نخبه هستند.

نخبه كیست؟

1. نخبه كسی است كه خرد را جاشنین احساسات می كند، این حكم در همه مراحل آموزش و پرورش صادق است و باید مراعات شود.

2. آموزش و پرورش را «عیب یاب» می داند، نه «عیب پوش» یعنی به اعتقاد او در حوزه آموزش و پرورش تعرف و تعافل راه ندارد.

3. تفكر تأملی را جانشین تفكر تخیلی می كند، یعنی فكر و ذكر.

4. تفكر انتقادی را جانشین تفكر سفارشی می كند، او سره را از ناسره تشخیص می دهد.

5. تفكر خلاق را جانشین تفكر تقلیدی می كند، زیرا معلم خلاق محصول خلاق بار می آورد.

6. تجربه عینی و علمی را جانشین تجربه شخصی و فردی می كند.

7. مدیریت علمی را جانشین مدیریت خود یافته و گرایشی می كند.

8. راهنمایی و رهبری هوشمند را جانشین پند و اندرز صرف می كند.

9. واقع بینی و واقع گرایی را جانشین خوش بینی و بدبینی بیمار گونه می كند.

10. تغییر و تحول و پیشرفت را كانون یا «قلب» آموزش و پرورش می داند.

11. یادگیری خود را بر یادگیری شاگرد مقدم می شمارد.

12. همه دوره های آموزشی را «مدرسه» تلقی می كند.

13. فاصله های زیان بار و مصنوعی دوره های تحصیلی را از بین می برد زیرا همه  آنها هدف واحدی را دنبال می كنند و آن هدف، بار آوردن «انسان آرمانی» است.

14. مدارس (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی) را كیفیت می بخشد او كیفیت را بر كمیت ترجیح می دهد تا حاصل آن، انسان های با كفایت و آرمانی باشد.

15. تربیت معلم را جدی و سخت می گیرد زیرا بدون آن آموزش و پرورش سالم و موثر غیرممكن است.

1-15. هیچ كس، در هر شرایط تحصیلی كه باشد حتی با بالاترین مدرك تحصیلی بدون شركت جدی و فعال در دوره  خاص تربیت  معلم به امر تدریس نباید بپردازد.

2-15. مراكز تربیت  معلم نباید پناهگاه كسانی باشد كه محرومان مراكز آموزش عالی هستند.

16. تشكیل و برگزاری و كارگاه های آموزشی را جانشین كلاس ها یا دوره های به اصطلاح آموزش ضمن خدمت كه با انگیزه كسب امتیاز تشكیل می شوند، می كند.

17. مدارس را از شكل پژمردگی و بی خاصیتی بیرون می آورد و به منابع و مراكز یادگیری فعال و همگانی تبدیل می كند.

18. او معتقد است كه مدارس بدون دیوار و حصار با درهای همیشه باز به روی همه شهروندان باید باشد.

19. انسان ماندن و انسانی رفتار كردن را شرط ضروری معلمان و محصلان می داند.

20. از گذشته و گذشتگان و تجربه ها استفاده می كند اما در «گذشته» باقی می ماند.

21. از اندیشیدن و آموختن و تغییر دادن و تغییر یافتن نمی هراسد زیرا به خوبی آگاه است كه جهان امروز به سرعت در حال پیشرفت است، او ترس را عامل ركورد و انجماد می داند و...

در دیگر كشورها

1. بسیاری از كشورهای صنعتی در صید نخبگان برنامه ریزی های دقیق، به موقع و سیاسی كرده اند، در حقیقت كشورهای صنعتی و سلطه گر با برنامه های استعماری سعی می كنند با برگزاری مسابقات جهانی و انتخاب بهترین ها مخصوصاً از كشورهای در حال توسعه و جهان سوم با دادن امتیازهای مادی و رفاهی و با تبعیضات فراگیر و گوناگون، به اهداف خود نایل آیند.

2. كشورهای پیشرفته كه از سویی مغزهای متفكر و ارزشمند را به آسانی و ارزانی خریداری می كنند از سوی دیگر خود به معلم و تربیت  معلم و آموزش و پرورش بسیار اهمیت می دهند تا آنجا كه اولین اولویت در كنكورهای دانشگاهی به «تربیت  معلم» تعلق می گیرد و بیشترین حقوق و مزایا به معلمان اختصاص دارد.

3. در اغلب كشورهای پیشرفته از جمله ژاپن، فرانسه، انگلیس، كره جنوبی، آمریكا چهره های گوناگون از ملیت های مختلف در زمینه های علمی و در اداره كارها به چشم می خورد و غالباً این چهره ها موفق، موثر، كارآمد و جهانی اند كه از لحاظ مادی و رفاهی نیز تأمین شده اند.

 

راهكارها

1. تبلیغ مداوم و موثر در مورد جایگاه معلم و كرامت او و توجه خاص به شایسته سالاری در آموزش و پرورش و دفاع از شخصیت ارزشمند و معنوی او از طریق مسوولان مملكت و رسانه ها تا به تدریج قداست و معنویت معلم در اذهان عمومی جایگزین شود.

2. تلاش در شناسایی نخبگان و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش از نخبگان براساس معیارهایی كه در بخش اول این طرح ذكر شد.

3. پشتیبانی و تقویت بنیه مالی و آموزشی و رفاهی و تسهیلات برای ورود به تربیت  معلم، دانشگاه و تحصیلات عالی برای احراز حداقل مدرك كارشناسایی و بالاتر جهت استخدام در آموزش و پرورش.

4. حمایت و تقویت بنیه مالی و معنوی و ایجاد تسهیلات و تأمین امكانات آموزشی و تحقیقاتی در حین تحصیل جهت هرچه بیشتر آماده تر شدن نخبگان برای ورود به حوزه تدریس پس از فراغت از تحصیل.

5. سرمایه گذاری آموزش و پرورش در جذب نخبگان علمی اخلاقی از میان جوانان واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون های المپیاد آزمون های مرحله ای.

6. جذب و هدایت این گروه از برگزیدگان به دانشگاه تربیت معلم تخصیص بورس تحصیلی و تأمین امكانات رفاهی.

7. استخدام نخبگان از میان دانشجویان دانشگاه ها پس از گزینش براساس معیارهای شغل معلمی در رشته های مورد نیاز.

8. برگزاری كارگاه های آموزشی كوتاه مدت و مقطعی در حین تحصیل این گروه از نخبگان استخدام شده، برای آمادگی آنان جهت بكارگیری در آموزش و پرورش.

9. شناسایی و گزینش نخبگان از میان فارغ التحصیلان آماده به كار از طریق ارتباط و تبلیغ و تشریح امتیازات مادی و معنوی شغل معلمی و استخدام آنان.

10. برنامه ریزی كلان كشوری در اولویت دادن به استخدام نخبگان در  آموزش و پرورش.

11. امكان انتقال دائم و ایجاد تسهیلات برای نخبگان سایر ادارات و نهادها در آموزش و پرورش به شرط احراز شرایط و معیارهای خاص شغل معلمی و اختصاص امتیازات رفاهی و معیشتی برای این گونه معلمان.

12. شناسایی نخبگان واقعی در آموزش و پرورش و تخصیص امتیازات خاص به این گونه معلمان پس از اثبات نخبه بودن آنان.

13. ایجاد انگیزه های مادی و معنوی و ایجاد تسهیلات برای معلمان شاغل جهت كسب مدارج علمی و ارتقا تا ورود به جمع نخبگان.

14. توجه خاص به پیش كسوتان نخبه و كارآمد و بكارگیری آنان و ایجاد انگیزه از راه تأمین معاش و ایجاد امنیت شغلی و رفاه و حمایت درخور و ارزنده از كرامت و شأن علمی و تجربه های ارزنده  آنان.

سخن آخر

1. میهن اسلامی ما ایران از صدر اسلام تاكنون از لحاظ وجود چهره های درخشان دینی، علمی و ادبی و عرفانی و فلسفی به تعداد فراوان و انكارناپذیر مایه شگفتی جهانیان بوده و هست.

2. هم اكنون نخبگان فراوان در زمینه های مختلف شناخته یا ناشناخته وجود دارد كه مهمترین و ارزشمندترین سرمایه های كشور محسوب می شوند.

3. برای جذب نخبگان اولاً احیای جایگاه معنوی معلم همراه با اراده ملی با پشتیبانی صد در صد دولت خدمتگزار ضروری است.

ثانیاً «معلم» به عنوان یك فرد بی نیاز از تأمین معاش و دغدغه های مالی باید به شغل ارزشمند خود كه شغل انبیاست مشغول  باشد زیرا فقر مالی برای معلمی شرافتمند و نجیب كه پایه گذار هویت ایران اسلامی است بسیار دردناك و ظلمی فاحش است اگر چنین شرایطی آماده شود نخبگان را می توان جذب كرد.

سید امین شجاعی

مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش
طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: دوشنبه 15 تیر 1394 | نویسنده: | نظرات

.: