تبلیغات
 تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - آموزش و پرورش كیفی

 آموزش و پرورش كیفی

آنچه امروز در سیستم آموزش و پرورش، كمتر دیده می‌شود و یك اصل ضروری است كه باید توجه زیادی به آن شود، ارتباط آموزش و پرورش كشورمان با كشورهایی است كه در امر آموزش و پرورش، موفق‌تر بوده و كاربردی‌تر عمل كرده‌اند.

این امر، متضمن برنامه‌ریزی صحیح است كه ارتباط دانش‌آموزان و معلمان كشورمان را با دانش‌آموزان و معلمان جامعه‌ی جهانی و كشورهایی كه از نظر كیفی، به آموزش و پرورش اهمیت می‌دهند و از این دو قشر به عنوان سرمایه و زیرساخت‌های آینده كشور تحت عنوان یك نگرش صحیح استفاده می‌كنند، توجه بیشتری می‌شود.

دانش‌آموزان و معلمان كشور ما با نهادهای فرهنگی – آموزشی، ارتباطات علمی خوبی را برقرار كنند و با كمك آن، با آموزش و پرورش كشورهای دیگر نیز آشنایی بیشتری پیدا نمایند. همچنین فرستادن گروهی از معلمان در طول ایام سال برای آشنایی با سیستم‌ها و شیوه‌های جدید آموزشی و انتقال تجربیات آنان و بكارگیری شیوه آنها در آموزش و پرورش كشورمان، برای ارتقای سطح علمی و آموزشی و كارآتر شدن این قشر و كاربردی نمودن آموزش و پرورش از نظر كیفی بسیار مؤثر است تا ما هم بتوانیم در عرصه‌ی جهانی صاحب‌نظر باشیم.مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش
طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: جمعه 15 آبان 1394 | نویسنده: | نظرات

.: