تبلیغات
 تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - بكارگیری آی تی در بهبود كیفیت آموزش

بكارگیری آی تی در بهبود كیفیت آموزش

تعلیم و تربیت انسان های فردا وظیفه ی اصلی آموزش و پرورش هر كشور است.

 دانش و فناوری های پیشرفته و روابط نو و پیچیده  ی بین المللی چهره زندگی تمدن بشری را هر روز دستخوش تغییرات جدیدی می كند در این میان جوامعی كه نتوانند خود را با دگرگونی ها و تغییرات هماهنگ كنند و توانایی انطباق با آنها را نداشته باشند صدمات جبران ناپذیری خواهند دید كه جامعه ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

امكانات مراكز ICT در مدارس توسط آموزش و پرورش كه با مشاركت و همكاری های شركت های خصوصی و دولتی رایانه بایستی در مدارس ایجاد گردد و آموزش و پرورش به تنهایی از عهده ی هزینه های فوق بر نمی آید. با ایجاد ICT در مدارس دانش معلمان به روز شده و دانش آموزان برای عقب نماندن از سیر تحولات دنیا علاوه بر آشنایی با اینترنت با استفاده از نرم افزارهای آموزشی در برخی از دروس آموزش های لازم را زیر نظر معلمان فرا می گیرند و مجهز كردن مدارس به سیستم رایانه و شبكه ی اینترنت مدیران مدارس را قادر خواهد نمود كه به بهره ور كردن اوقات آموزشی مدارس كم كرده و به بهترین استفاده از ساعات دوره تحصیلی را به كار برند.

اگر این شرایط در مدارس فراهم گردد انگیزه  ی عالی در كادر آموزشی مدرسه ایجاد شده از معطلی و طولانی شدن آموزش كه باعث ایجاد فرسودگی روحی و جسمی در دانش آموزان می شود جلوگیری می كند و ضمناً دقت در اجرای برنامه های آموزشی مفید هزینه ی آموزشی را متناسب و بهره ور خواهد كرد.

شركت معلمان پیش از خدمت و استخدام در كلاس های  كارآموزی كه تشكیل كلاس ها توسط مراكز دانشگاه ها  و تربیت معلم به صورت دوره ی كارآموزی 2 تا 4 هفته در ترم آخر دانشگاه ها صورت می گیرد. این مراكز با رویارویی با چالش های آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات تلاش های فراواین را برای تقویت و توانایی ها و قابلیت های دانشجویان خود در امر آموزش انجام بدهند. در برنامه ی آموزشی پیش از استخدام معملان بایستی درگروه مبانی رایانه، برنامه نویسی و استفاده از نرم  افزارهای آموزشی و برنامه های شبكه اینترنت برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا معلمان بعد از استخدام و شروع تدریس در كلاسهای درس آموخته های خودشان را ارائه دهند ادغام ICT در برنام های كلاس درس به عنوان واحد درسی توسط صاحب نظران تعلیم و تربیت طرح ریزی شده و می تواند در برنامه تدریس اثرات یادگیری را افزایش داده و قابلیت تفكر دانش فراگیران را به سطح بالایی برساند.

آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات رمز اساسی موفقیت آموزش های فنی در دنیای آینده خواهد بود. تركیب فعالیت عملی و فكری (یعنی تلفیق فكر و دست) باعث یادگیری آموزشی توأم با فعالیت های ذهنی مانند نوآوری و خلاقیت می شود و باعث تعمق یادگیری می گردد.

منابع و ماخذ:

روزنامه های جام جم

آقای امیر صالحی طالقانی ، مولف، اینترنت برای معلمان

مهندس كیوان سالمی فیه، مترجم، اینترنت آسان

فاطمه فرزانه، مترجم، جستجو در اینترنت

كتابچه راهنما جشنواره ی روشهای فعال یاددهی ـ یادگیری مبتنی بر IT دوره متوسطه دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی

رقیه اصغری پور - آدر شهرمقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش
طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: جمعه 15 آبان 1394 | نویسنده: | نظرات

.: