تبلیغات
 تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - بهداشت روانی

بهداشت روانی

آموزش و پرورش و به عبارت دیگر مدرسه یك نظام صد در صد انسانی است كه عامل انسانی هیچ سازمانی به اندازه مدرسه قوی نمی باشد. كار اصلی مدرسه انسان سازی است و انسان سازی در دو بعد جسم و روح با روان معنا دارد. حفظ سلامت یا بهداشت روانی شاگردان كار مهم مدرسه است.

هر جامعه از مدارس خود انتظار دارد كه افرادی با شخصیت، متعادل، سازگار، با عاطفه، اجتماعی، با اعتماد به نفس، مسوولیت پذیر، منطقی و عادل بار آورد.

مدرسه باید بتواند انسان های سالمی تربیت  كند كه به قول گیتر برگ، شاگردان به عنوان اعضای جامعه بتوانند بر خود و محیط خود با مهارت تسلط داشته باشند و سه فضای اساسی زندگی یعنی عشق، كار و تفریح را به درستی و به طور منطقی هدایت كنند.

اهداف بهداشت روانی:

هدف اصلی بهداشت روانی تامین سلامت فكر و روان افراد جامعه است. برای رسیدن به این هدف احتیاج به نیروی انسانی فعال و كاردان، همكاری سازمان های دولتی، برنامه ریزی، بودجه برای ایجاد و گسترش سازمان های روان پزشكی و بالاخره بهداشت همگانی در سطح جامعه داریم: به طور خلاصه و فهرست وار بهداشت روانی دارای چهار هدف عمده می باشد:

1-   خدماتی: به جهت تامین سلامت فكر و روان افراد جامعه، پیشگیری از ابتلا به بیماری های روانی، درمان سریع كمك  های مشورتی، به افرادی كه دچار مشكلات روانی، اجتماعی و خانوادگی شده اند.

2-   آموزشی: جهت آشنا ساختن مردم جهت همكاری و استفاده از سرویس های موجود در صورت مواجه شدن با استرس ها و مشكلات روانی

3-   پژوهشی: تحقیق درباره علل، نحوه درمان و پیشگیری از بیماری های روانی، عقب ماندگی های ذهنی، اعتیاد و انحرافات مانند پژوهش در مدارس، دانشگاه ها و سربازخانه ها و نظایر آنها.

4-   ایجاد و گسترش مراكز جامع روان پزشكی منطقه ای، مراكز كودكان استثنایی، مراكز مسمومین و مصدومین جهت بالا بردن سطح آگاهی  مردم به وسیله رسانه های گروهی.

نقش مربیان در بهداشت روانی:

معلمان بعد از اولیا نقش مهمی در تامین بهداشت روانی شاگردان دارند و بر اعتماد به نفس و خود پنداری و چگونگی روابط آنها با دیگران تاثیر دارند. مهم ترین شرط معلم خوب از لحاظ بهداشت روانی این است كه با او كمال صمیمیت و خلوص نیت، كودكان را دوست بدارد و از رفتار آنان آ‍زرده نگردد، بلكه با صبر و حوصله و خوشرویی سعی كند به عمق و مشكلات كودكان پی ببرد و در حل مسائل تا حد ممكن بكوشد. همچنین مدیران آموزشی باید نسبت به تأمین نیازهای كودكان و نوجوانان كه در مدرسه آنها به تحصیل اشتغال دارند حساسیت نشان دهند. برای این كار در درجه اول باید ویژگی های نیازی افراد را در دوره های نسبی بشناسند و در مرحله بعد زمینه های تأمین آنها را فراهم سازند.

منبع:

-     نوابی نژاد، شكوه، رفتارهای بهنجار و ناهنجار كودكان و نوجوانان و راه های پیشگیری و درمان ناهنجاری ها، چاپ: آرین، زمستان 1383.

-     روانشناسی عمومی، تالیف، اسپنسرا. راتوس، ترجمه حمزه گنجی، ناشر: موسسه نشر و ویرایش، چاپ: دوم، بهار 1387.

فاطمه سلطانیمقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش


طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: جمعه 15 آبان 1394 | نویسنده: | نظرات

.: