تبلیغات
 تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - پیشنهادهایی در خصوص كتابخانه های مدارس

پیشنهادهایی در خصوص كتابخانه های مدارس

كتابداران به این دلیل كه معمولاً مازاد می باشند و اجباراً در سمت كتابداری مشغول انجام وظیفه می شوند و به دلیل عدم اطلاع كافی از نحوه كتابداری، ثبت كتب به روش دیوئی و غیره، به یك دوره آموزشی كوتاه مدت در ابتدای سال تحصیلی جهت آگاهی از نحوه ی كتابداری نیازمندند تا آنها اطلاعات نسبی را كسب نموده و در ادامه، دوره های بلند مدت آموزش حضوری و غیرحضوری برای آنها گذاشته شود تا با اطلاعات كافی و وافی انجام وظیفه نمایند.

با مطالعه ی كتب مختلف توسط دانش آموزان و اینكه یك كتاب ممكن است در افكار آنان خللی وارد سازد و یا تغذیه فكری نامناسبی برای دانش آموزان باشد، بررسی كتب و یا آشنایی با نویسندگان می تواند راهنمای مؤثری جهت انتخاب كتاب برای كتابخانه مدارس باشد و این میسر نمی شود؛ مگر با داشتن سرگروه برای كتابداران و گذاشتن جلسات برای آنها و بحث و بررسی در زمینه ی كتاب و كتابخوانی تا بتوان با شناخت نویسندگان، كُتُبی با محتوای مفید جهت كتابخانه ها تهیه و بدین وسیله اطلاعات علمی، اعتقادی، سیاسی و ... دانش آموزان تقویت شود.

تعدادی از كتابداران (آموزشی) با علاقه و جدیت به انجام وظیفه در این پست مبادرت می ورزند؛ ولی اكثر آنها از كسر حقوق و یا مزایای پست های آموزشی كه شامل این پست نمی شود (از قبیل محسوب نشدن سابقه ی آموزشی، 6 روز كار در هفته و ...) اطلاعات كافی ندارند و پس از كسب اطلاع در پایان سال، حاضر به ادامه ی كار نمی باشند و بعد از یك سال كسب تجربه در این سمت، اجباراً این پست را ترك می نمایند.

در این مورد با توجه به كمبود كتابدار پیشنهاد می شود، حقوق و مزایای این سمت نیز مانند سنوات آموزشی محسوب گردد تا كتابداران علاقه مند، پس از یك سال تلاش و كسب تجربه در این سمت، مجبور به ترك این پست نشوند و با علاقه مندی به كار خود ادامه دهند.مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش
طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: دوشنبه 25 آبان 1394 | نویسنده: | نظرات

.: