تبلیغات
 تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - رویکردی نو در برنامه ی درسی

 رویکردی نو در برنامه ی درسی

برنامه ی درسی جدیدی در برخی کشورهای غربی در دست بررسی است که در آن درس ها در یکدیگر ادغام شده و روزها یا هفته ها به آموزش یک درس اختصاص می یابد. این برنامه برای دانش آموزان یازده تا چهارده ساله، طراحی شده است.

به گزارش روزنامه ی تایمز، براساس این برنامه، معلمان درس های گوناگون به تدریس مشترک درس ها تشویق شده و مدت برنامه ی تدریس هر درس از نو تقسیم بندی خواهدشد.

هدف از طراحی این برنامه، جلب رضایت نوجوانان در سال های نخستین دوره ی متوسطه است. در برخی از کشورهای صنعتی از جمله انگلستان، نارسایی برنامه های درسی در سال های اول دوره ی دبیرستان یکی از علل ترک تحصیل در شانزده سالگی شمرده شده است. والترز، یکی از طراحان این برنامه به روزنامه ی تایمز گفته است: ما برای حل این مشکل، دگرگونی های اساسی در برنامه ی درسی ایجاد و به درس هایی که به نوجوانان آموخته می شود، بسنده نخواهیم کرد.

ما باید ارتباط بین درس ها را به دانش آموزان نشان دهیم؛ در این صورت آن ها درس را بهتر می فهمند. چنان چه دانش آموزان ارتباط بین درس های مدرسه و زندگی خارج از مدرسه را درک کنند، بیشتر به آموزش علاقه مند می شوند. برای مثال درس های علمی در مورد کالبدشکافی را دبیران علوم و تربیت بدنی به طور مشترک تدریس خواهندکرد تا دانش آموزان کار ماهیچه ها و مفصل های بدن انسان را بهتر درک کنند.

ادغام سایر دروس در یکدیگر نیز نتیجه ای مانند این خواهدداشت. برای مثال ادغام درس های زبان خارجی و امور مالی(یادگیری نحوه ی تبدیل ارزها به یکدیگر)، ادغام ریاضیات و تربیت بدنی(جمع آوری و دسته بندی رتبه ها و زمان ها) نتیجه ای مطلوب داشته است.

والترز در ادامه می گوید: آیا به نظر شما جالب نیست که معلم تربیت بدنی در کلاس تاریخ حضور یافته و ورزشکارانی را که در دوران های گذشته نمونه ی رهبری و خویشتن داری بوده اند به دانش آموزان نشان دهد؟ با این حال برخی درس ها باید جداگانه و به طور عمیق به دانش آموزان آموخته شود تا دانش آموزان در آن دروس از معلوماتی قوی و پایه ای برخوردار شوند.

فاطمه بزرگ سهرابی

مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورشطبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: دوشنبه 25 آبان 1394 | نویسنده: | نظرات

.: