تبلیغات
 تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - چند نکته مهم تربیتی

چند نکته مهم تربیتی

بازی با کودکان: بازی بزرگسالان با کودکان در برنامه های تربیتی امروز بسیار مهم تلقی می شود. از پیامبر اکرم (ص) در این زمینه نقل شده است که می فرمایند:" آن کس که نزد او کودکی است باید در پرورش وی، کودکانه رفتار کند. ( وسائل الشیعه، ج 5، ص 126 ). از حضرت علی (ع) منقول است که می فرمایند: کسی که کودکی دارد باید در راه تربیت او خود را تا سرحد طفولیت و کودکی تنزل دهد.

سلام به فرزندان: با سلام کردن به فرزندتان به او شخصیت بدهید. و اگر کودک به بزرگترها سلام کرد، لازم است به گرمی جواب او را بدهید و با این عمل شخصیت او را مورد اعتنا و احترام قرار دهید.

احترام به کودکان: اگر کودک مورد احترام باشد، در خانه کمتر از اوامر پدر و مادر سرپیچی می کند. احترام به کودک و حسن معاشرت پدر و مادر با وی یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد شخصیت در کودک است. کودک باید از نظر عاطفی رشد کند و به خود معتقد شود یعنی احساس کند که چیز با ارزشی برای ارائه به خود و سایرین دارد.

وفای به عهد: در اسلام وفای به عهد از علائم ایمان است و در کلام خداوند می خوانیم: به عهد و پیمان وفادار باشید و بدانید که این امر در پیشگاه خداوند مورد مواخذه و پرسش است. ( سوره اسراء، آیه 34 )

مومنین کسانی هستند که به امانت و عهد و پیمان خود وفادارند. ( سوره مومنون، آیه 8 )

وفای به عهد یکی از ارکان سعادت بشر و از بزرگترین سجایای اخلاقی انسان است و اساس آن باید از دوران کودکی پی ریزی شود.  از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که فرمودند: کودکان را دوست بدارید و با  آنان با عطوفت و مهربان باشید، وقتی به انان وعده ای می دهید حتما وفا کنید، زیرا کودکان، شما را رزاق خود می پندارند. ( کافی، ج 6 ، ص 49 )

لوس شدن فرزندان: لوس کردن کودک آنها را موجوداتی ضعیف و بی اراده و خود رای بار می آورد. شخصی که لوس بار آمده، به دو مصیبت بزرگ گرفتار است: از طرفی توقع دارد، مردم مانند پدر و مادرش او را نوازش کنند و بی حساب احترامش نمایند و اوامر او را بی چون و چرا، به کار بندند. وقتی مشاهده می کند که مردم نه تنها احترامش نمی کنند، بلکه در مقابل این توقع بیجا مسخره اش می نمایند، سخت ناراحت می شود و در خود احساس حقارت و پستی می کند. از طرف دیگر شکست های درونی و ناکامیهای روانی که منشاء عقده حقارت شده است، او را تند خو، عصبی، بی حوصله، بد اخلاق، زبون و فرومایه می کند.

روش تذکر به فرزندان: تذکرات باید اینقدر با ملایمت باشد که سدی بین والدین و فرزندان نشود. توجه داشته باشیم برای کار با کودکان، لازم است اصولی را رعایت کنیم از جمله: تنوع در راهنمایی ها، بیان مطالب بصورت غیر مستقیم و رسیدن از مجهول به معلوم، بصورتی که با سوال و جواب از مطالب مختلف، به گونه ای پیش برویم که فرزندمان خود به نتیجه مطلوب برسد.

پرورش ایمان در کودکان: کودکانی که از ابتدا با ایمان به خدا، تربیت می شوند، اراده ای قوی و روانی نیرومند دارند، از دوران کودکی رشید و با شهامت هستند و نتایج درخشان ایمان از خلال گفتار و رفتارشان بخوبی مشهود است. از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمودند: احادیث اسلامی را به فرزندان خود هر چه زودتر بیاموزید، قبل از آنکه مخالفین بر شما سبقت گیرند و دلهای کودکان شما را با سخنان نادرست خویش اشغال نمایند. ( کافی، ج 6 ، ص 47 )

 پرورش راستگویی: والدین موظفند در خانه طوری رفتار کنند که اطفال به راستی و راستگویی عادت کنند. در روایتی از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودند: خدا رحمت کند کسی را که در نیکی به فرزندش کمک کند. راوی سوال کرد:  چگونه؟ و حضرت در جواب چهار دستور را فرمودند:

*** آنچه را که کودک در قوه داشته و انجام داده است، از او قبول کند.

*** آنچه را انجام آن بر او سنگین است، از او نخواهد.

*** او را به گناه وا ندارد.

*** به او دروغ نگوید و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه نشود.

تنبیه و ترساندن کودکان: کودک را بخاطر تربیت نباید ترساند زیرا ترس شخصیت کودک را از بین برده و دچار اختلالات روانی و ایجاد وابستگی می کند. به جای کتک زدن و ترساندن، دوست و راهنمای او باشید و نمونه صادق عشق و محبت. در بسیاری از مواقع می توان با یک سکوت یا یک نگاه کودک را متوجه اشتباه و خطای خود نمود.

خودسازی والدین: نخستین گام در تربیت فرزندان تربیت خویشتن است. تذکرها در صورتی اثر دارد که والدین خود عامل به آنها باشند.

عدم مقایسه با دیگران: در تذکر، دیگران را به رخ کودک خود نکشید و کسی را با او مقایسه نکنید.

نقش داستان سرایی در هدایت فرزندان: از طریق داستان سرایی بسیاری از مفاهیم ماننند حق دوستی، ایمان، رسوا جلوه دادن کار زشت و غیره را می توان به کودک القا کرد.

تاثیر مشاجره در کودکان: سعی کنید هیچگاه مشاجره نکنید به ویژه در مقابل فرزندانتان، چون به شدت آنها را می آزارید و شخصیت آنها را دگرگون می کنید.

شکوفایی استعدادها: استعدادهای فرزندان خود را کشف کنید و به شکوفایی این استعدادها همت گمارید.

میزان آزادی در فرزندان: لازم است پدر و مادر به تناسب تکامل کودک، به او آزادی بدهند و او را به اختیار خودش بگذارند تا در ضمن بازی کردن و دویدن، حس ابتکار و عشق و استقلال فطری را در خود احیاء کند و با اعتماد به نفس بار آید، ولی کمال مراقبت را معمول دارند که آزادی از حد لازم تجاوز نکند و طفل از قدرت خود سوء استفاده ننمایند.

آموزش قرآن: به فرزندانتان قرآن بیاموزید. در محیط قرآنی بودن، شنیدن قرائت قرآن و عمل کردن به دستورات آن تاثیر بسزایی در زندگی دارد. کودکی که در محیط قرآنی تربیت شده باشد، از همان کودکی اکثر معارف را یاد گرفته و هرگز فراموش نمی کند.

کتاب: ریحانه بهشتی یا فرزند صالح

نویسنده: سیما میخ برچند نکته مهم تربیتی
بازی با کودکان
احترام به کودکان
سلام به کودکان
وفای به عهد
پرورش راستگویی
لوس شدن فرزندانطبقه بندی: مقالات تربیتی و فرهنگی،
برچسب ها: چند نکته مهم تربیتی، بازی با کودکان، احترام به کودکان، سلام به کودکان، وفای به عهد، پرورش راستگویی، لوس شدن فرزندان،
تاریخ: یکشنبه 18 بهمن 1394 | نویسنده: | نظرات

.: