تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - چه كار كنیم تا معلم خوبی شویم؟

چه كار كنیم تا معلم خوبی شویم؟

شرایط زیر باید فراهم شود تا معلم خوبی شویم:

شرط اول آن است كه معلم باید قدر خود را بداند و منزلت خویش را بشناسد. یعنی مواظب باشد كه : خود را ارزان نفروشد و احساس مسوولیت كند. از نظر خداوند متعال كار معلم كار خداست و نقش او در جامعه نقش انبیاست. در اولین سورهای كه بر پیغمبر اكرم(ص) نازل شده است خداوند خود را یك معلم قلمداد میكند.

شرط دوم آن است كه معلم بداند امانتدار است و امانت در نزد او امانتی پرقیمت است و از هر دری گرانبهاتر. اسلام برای فرد خیلی ارزش قائل است و این تفاوت اسلام و دنیای امروز است. در سوره مائده آیه 32 میفرماید: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكانما قتل الناس جمیعا. در این آیه لفظ مومن نیامده بلكه بدین معناست كه اگر كسی، كسی را بدون جهت كشت مانند این است كه جهان را كشته است. بنابراین معلم باید بداند كه چه امانت های پر قیمتی زیر دست اوست علاوه بر ارزش آنها بسیار ظریف و حساس نیز هستند.

سومین شرط آن است كه معلم باید رئوف و مهربان باشد، صفت مهربانی برای مسلمانان یك فضیلت است. براساس آیه 29 سوره فتح محمدرسولالله و الذین تقه .... پیروان پیامبر(ص) دارای دو صفت هستند: اول سرسختی در مقابل دشمن و دوم دوستی و رأفت در میان دوستان. خداوند متعال به موسی دستور میدهد كه باید زیر دست معلمی به نام حضرت شعیب(ع) شاگردی كنی. موسی كلیم (ع) ده سال شاگردی كرد تا خطاب رسید: اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قول لینا لعله یتذكر او یخشی (طه 42).

شرط چهارم آن است كه معلم باید مراعات آداب و رسوم اجتماعی را بكند، زیرا بسیاری از سعادت های اجتماعی مرهون ادب و مراعات آداب و رسوم اجتماعی است و رمزی است برای موفقیت. یك معلم تا خود مودب نباشد، قادر نخواهد بود شاگردانی مودب تحویل جامعه دهد. در قرآن كریم آمده است: «ویل لكل همزه لمزه». فحاشی و تمسخر در اسلام گناه بزرگی است. هرگاه معلم حرفش جذاب باشد و در دل اثر میكند. چهرهاش با نشاط باشد متبسم باشد، میتواند موثر باشد.

شرط پنجم برای معلمی كه میخواهد كارش برای جامعه مفید و پر بركت باشد، اخلاص است. اخلاص آن است كه برای خدا انجام شود، مدرسه و كلاس و گفتار و كردارش همه رنگ خدایی داشته باشد كه در این حالت كلاس او علاوه بر اینكه مكتب و مسجد است، كارش نیز بهترین كارها و افضل عبادات در اسلام است. در سوره بقره آیه 138 میفرماید: صبغه الله و من احسن من الله صبغه و نحن عابدون. رنگ خلوص به فرموده قرآن رنگ خدایی است. بنابراین یك سلامت معلم یا دلجویی او یا جواب سوال نوجوان دادن ممكن است به اندازهای ثواب داشته باشد كه بهشت را بر شما واجب كند.

حاج سیدحجتالله باقرالهاشمی- معلم نمونه استان مازندران


چه كار كنیم تا معلم خوبی شویم؟
سیدحجت‌الله باقرالهاشمی
معلم نمونه استان مازندران
مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش
مقالات نگاه آموزش و پرورش
مقالات آموزش و پرورش
مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش
مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش
مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش

طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: چه كار كنیم تا معلم خوبی شویم؟، سیدحجت‌الله باقرالهاشمی، معلم نمونه استان مازندران، مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: سه شنبه 3 فروردین 1395 | نویسنده: | نظرات

.: