تبلیغات
 تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - خانواده و مسائل مدرسه ای دانش آموزان

خانواده و مسائل مدرسه ای دانش آموزان

مسأله تربیت، مسأله حیات و زندگی ملت هاست. بنای آن در خانواده آغاز می شود و در جامعه و مدرسه تكمیل می گردد. فقر تربیت، یكی از مشكلات مدرسه و خانواده است كه به مسأله تزكیه كمتر از تعلیم بها داده می شود و در كارنامه درسی نمراتی در جنبه دروس مربوط به علوم و مهارت ها دیده می شود ولی در پاكی و تزكیه و سازندگی اثری در آن دیده نمی شود. طهارت و تطهیر درون، شرط لازم سعادتمندی است. جامعه ای كه دچار عقب ماندگی اخلاقی و گرفتار فساد است، ریشه و منشأ اصلی آن فقر تربیت است. ترس از مدرسه، از مشكلات دیگر خانواده و مدرسه است. در روز اول مدرسه و گاهی هم اوایل هفته و زمانی هم در ایام امتحان و یا روزهای بازخواست و تكلیف، كودك دچار بیماری می شود، رنگش زرد شده و حالات قی و استفراغ در او شدید می شود. ناچار او را به پزشك می برند و او هرچه جست  و جو می كند علت مرض را نمی یابد و حیران است كه چه كند. اختلال در هضم غذا، بی اشتهایی، دردهای شكمی، تب، سردرد و گوش درد، از علایم دیگر است.

 

نارسایی و بدخطی كودكان

همه افراد و ضوابط را در نوشتن مراعات نمی كنند. كودكان با داشتن هوش طبیعی بسیار بد می نویسند و خط آنها ناخوانا است.كلمه ها را بسیار ریز یا درشت می نویسند. لرزیدگی در نوشتن كه مشكل یدی در امر نگارش است و باعث ایجاد دندانه ها می شود، توانایی به دست گرفتن قلم، قدرت عضلات انگشتان، ابهام در شنیدن، عدم هماهنگی حركتی دست و چشم، از عوامل بدخطی هستند.

از مشكلات دیگر عقب ماندگی درسی كودكان است كه ناشی از افت هوشی و نارسایی ذهنی نیست بلكه صرفاً ناشی از تن پروری و كوتاهی و نارسایی های عضوی چون ضعف در بینایی و شنوایی و عدم قدرت بیان، راكد ماندن روح كنجكاوی و استعداد در فرد، تحقیرها و سرزنش ها، از عوامل عقب ماندگی درسی هستند. علل عاطفی مانند كمبود محبت، افراط در محبت، ضعف پایه درسی نیز موجب عقبماندگی درسی كودكان می شود.

از مسائل مهم مورد بحث خانواده ها، مسأله تنبلی كودكان است كه كار و وظایف خود را به  درستی و به موقع و بدون اعمال فشار انجام نمی دهند كه تنبلی ریشه و عللی دارد؛ از جمله علل جسمانی مانند ضعف بدن و كم خونی و بیماری های جسمی، علل ذهنی مانندكم هوشی، اختلال در ادراك، خستگی ذهن، ضعف حافظه و علل روانی مانند ضعف اراده، فشار روانی، بی دقتی، نداشتن انگیزه و یا علل عاطفی مانند كمبود محبت، ترس ها، اضطراب، نازپروردگی و علل اجتماعی مانند درگیری های خانوادگی مانند طلاق، معاشرت ناباب، عوامل دیگری مانند احساس فقر، كمبود غذایی، احساس محرومیت، خانه محقر و روش كار معلم در وجود تنبلی دخالت دارند. ما می دانیم كه خانواده ها دچار گرفتاری های متعددی هستند، ولی هیچكدام از اینها از بار مسؤولیت ما نمی كاهد. باید با شناخت مشكلات به تحصیل فرزندمان كمك كنیم و استعدادهای او را در حد توان شكوفا سازیم.

 

منبع: خانواده و مسائل مدرسه كودكان، دكترعلی قائمی.


مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش
مقالات نگاه آموزش و پرورش
مقالات آموزش و پرورش
مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش
مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش
مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش

طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: سه شنبه 3 فروردین 1395 | نویسنده: | نظرات

.: