تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - چرا مدارس در تابستان تعطیل است؟

چرا مدارس در تابستان تعطیل است؟

اگر دقیق به زمان تعطیلات در جهان و ایران نگاه كنیم، درست تقارن دارد با شغلی متناسب با هر منطقه كه در اوج فعالیت خود قرار می گیرد و اكثریت آن مربوط به كشاورزی است. در مناطقی نیز ممكن است با مشغله های صنعتی و دامداری مرتبط باشد و این گونه معنا شود كه: بشر باید زمان خود را به دو بخش مهم تقسیم كند.

یك بخش رسیدگی به روح و روان و فكر و دیگری جسم كه دو بافت مرتبط با هم هستند. بنابراین كارشناسان، ماه هایی از سال را متناسب با سن و عقل و هوش با عنایت به توانمندی بشر جهت تكامل روح و عملش در نظر گرفته اند زیرا این بخش به لحاظ اهمیت موضوع، بسیار مورد استقبال مردم قرار دارد.

مثلاً در ایران 15 میلیون دانش آموز و 1 میلیون مدرس و كارمند جهت آموزش آن 15 میلیون فعالیت دارند. اگر بنا باشد 16 میلیون نیرو در طول سال در كلاس و اداره باشند، جمعیت زیادی، از شغل های دیگر بیگانه می شوند. در اصل این سه ماه دوره ی آموزشی غیر كلاسی است یعنی شاگردی كشاورزی بیاموزد و دیگری صنعت و غیره تا با این روش، چرخه ی علم و اقتصاد برای همیشه پویا باشد.

به عبارت بهتر، آموخته ها ی تئوری به آموزش عملی برسند و جوانان، علایق و استعدادهای خود را در مرحله ی عمل امتحان كنند تا پس از فراغت از تحصیل، به درستی شغل برگزینند و هم اینكه نقشی در اقتصاد خانواده داشته باشند.

دیگر اینكه اگر دقیق تر بررسی كنیم در اغلب كشورهای جهان تعطیلات فصلی در فصل گرم سال است. این گرما به لحاظ فیزیولوژی و جاذبه های مغزی، ایجاد مشكل می كند لذا خبرگان، این فصل را برای فراگیری مناسب نمی دانند. اگر دقیق تر بررسی كنیم خانواده هایی كه بدون درنظر گرفتن این مهم، كودكان را در انواع كلاس های تابستانه به نیت مطلوب سرگرم می كنند، كمتر نتیجه می گیرند.

از طرفی هم كار فكری معلمان بنا به نظر خبرگان تعلیم و تربیت بسیار سنگین است تا جایی كه هر یك ساعت كار فكری را معادل 4 ساعت كار بدنی می دانند لذا این كار طاقت فرسا نیازمند استراحت درازمدت می باشد و حیف كه در بعضی كشورها به لحاظ فقر اقتصادی معلمان به ناچار در زمان استراحت نیز، به كار دیگری جهت درآمد بیشتر مشغول می شوند كه متأسفانه نتیجه ی نامطلوب جسمی ای در درازمدت و میان مدت دارد.

امیدوارم خداوند چهره ی فقر را از كلیه ی اقشار جامعه، علی الخصوص همكاران فرهنگی پاك نماید تا مجبور به سخت گرفتن به نفس خود نشوند و عمری دراز و سالم داشته باشند.

جهانبخش باروجی- (استان مازندران)


مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش


طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش،
برچسب ها: چرا مدارس در تابستان تعطیل است؟، مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: جمعه 31 اردیبهشت 1395 | نویسنده: | نظرات

.: