تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - مطالب مقالات مدیریتی آموزش و پرورش

ویژگی های مدرسه با نشاط

یك مدرسه با نشاط باید ویژگیهایی داشته باشد که دانشآموزان را به مدرسه علاقهمند كند و سبب پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شود. برای رسیدن به این امر دانشآموزان باید در کارهای مدرسه نقش داشته باشند و از استعداد و تواناییها و همکاری دانشآموزان بهره گرفته شود.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات مدیریتی آموزش و پرورش،
برچسب ها: ویژگی های مدرسه با نشاط، ویژگیهای مدرسه با نشاط، ویژگی مدرسه با نشاط، مدرسه با نشاط، یادگیری دانش‌آموزان، محیط مدرسه، مدیر مدرسه،
تاریخ: دوشنبه 16 فروردین 1395 | نویسنده: | نظرات

ایده های طلایی مدیریت

1- در تمجید، سخاوتمند و در انتقاد، منصف باشید (عدالت)

2- لبخند تنها زبان بین المللی ای است كه تمام جهانیان آن را درك می كنند. (محبت و مهرورزی)

3- تمجید و ستایش، خود دستمزد است. (مدیریت تشكرگرا)

4- همیشه برای مردم، «خدمتگزار»، با مردم، «همزیستی»، مثل مردم «ساده زیستی»

5-  به یاد داشته باشیم ثمره مدیریت سالم در پناه نقادی صحیح و انتقاد منطقی است (نقدپذیری)

6- فراموش نكنید بزرگترین آتش سوزی جهان را در ابتدا می توان با یك فنجان آب خاموش كرد (درایت، مدیریت بحران)

7- به مشكلات گرسنگی دهید و موقعیت ها را تغذیه كنید. (مدیریت زمان)

8- توان یك زنجیر به اندازه ضعیف ترین حلقه آن است. (مشاركت)

9- مداد هر رئیس باید پاك كن داشته باشد (گذشت)

10- پذیرفتن اشتباه، نشانه ای برای یك انسان بزرگ است (سازندگی)

11- به خاطر داشته باشید كشتی ها در لنگرگاه ها امنیت بیشتری دارند اما هیچ گاه برای چنین هدفی ساخته نشده اند. (تلاش در رفع موانع)

12- مطمئن باشید افكارتان آنقدر دوام می یابند كه مانند سنگر قبر ماندگار باشند (مدیریت تفكرگرا)

13- چهره شما آیینه ی تمام نمای شماست؛ بنا بر این از آن برای اثرگذاری مثبت بر ارباب رجوع بهره جویید. (تكریم ارباب رجوع)

14- ذهن انسان مانند چتر نجات است كه تنها زمانی كار می كند كه باز باشد (دانایی)

15- همه نظرات و ایده ها ارزشمند هستند اما ایده هایی كه شما به آن نیاز دارید ارزشمندترین ایده ها هستند (شورا)

16- گشودن پنجره با شما، اوج گرفتن با همكاران (تفویض اختیار)

17- هنگامی كه در انگیزش افراد از عقل سلیم بهره جوییم، در بند سلطه جویی و فریب كاری گرفتار نخواهیم شد (خردگرایی)

18-  هنگامی كه انگشت خود را به قصد اتهام به سوی كسی دراز می كنید، باید منتظر باشید انگشت هایی به سوی شما نشانه رود (قضاوت عادلانه)

19- با دو گوش و یك زبان كه داریم، باید دو برابر آنچه كه می گوییم، بشنویم (خوب شنیدن)

20- هرگز نباید یاد گرفتن را متوقف كرد (به روز بودن اطلاعات)

21- اگر در مدیریت، واژه ای «جادویی» وجود داشته باشد، نمی تواند چیزی جز طرز تلقی و نگرش مثبت باشد (مثبت نگری).

لطف الله قائمی
طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات مدیریتی آموزش و پرورش،
برچسب ها: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: دوشنبه 20 مهر 1394 | نویسنده: | نظرات

ایده های طلایی مدیریت

1- در تمجید، سخاوتمند و در انتقاد، منصف باشید (عدالت)

2- لبخند تنها زبان بین المللی ای است كه تمام جهانیان آن را درك می كنند. (محبت و مهرورزی)

3- تمجید و ستایش، خود دستمزد است. (مدیریت تشكرگرا)
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات مدیریتی آموزش و پرورش،
برچسب ها: ایده های طلایی مدیریت، مقالات نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقالات نگاه آموزش و پرورش، مقالات آموزش و پرورش، مقالات معلمان نشریه نگاه آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش، مقاله های منتشر شده معلمان در نشریه نگاه آموزش و پرورش،
تاریخ: سه شنبه 2 تیر 1394 | نویسنده: | نظرات

.: