تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - مطالب ابر رفتار قاطعانه و رفتار پرخاشگرانه

راه های مقابله با پرخاشگری

خشم و ترس از علائم بیماری اسکیزوفرنیا است. هر کدام از حالات هیجانی فوق می تواند واکنش به هذیان ها یا توهمات بیمار باشد. از آنجایی که بیمار نسبت به افکار هذیانی خود اعتقاد کامل دارد، واکنش های هیجانی و رفتاری مربوطه به آن را از خود نشان می دهد. بعنوان مثال انزوای بیمار می تواند ناشی از ترس وی از این فکر باشد که «وی تحت تعقیب قرار دارد».

برخی شرایط و موقعیت ها رفتارهای پرخاشگرانه را در بیمار شعله ور می سازد. شناخت این شرایط می تواند در پیشگیری از این رفتارها و ایجاد جّو آرام در کانون خانواده تأثیر زیادی داشته باشد.

توجه به نکات زیر خانواده را در تشخیص موقعیت های ایجاد کننده پرخاشگری کمک می کند:


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات روانشناسی و مشاوره،
برچسب ها: راه های مقابله با پرخاشگری، رفتار قاطعانه و رفتار پرخاشگرانه، رفتار پرخاشگرانه، پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه، پرخاشگری وسیله ای، پرخاشگری خصمانه، تعریف پرخاشگری،
تاریخ: جمعه 8 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

رفتار قاطعانه و رفتار پرخاشگرانه

 برخی از روانشناسان پرخاشگری را رفتاری ذاتی و برخی آن را رفتاری آموخته شده به حساب می آورند. به اعتقاد فروید، پدر علم روانكاوی، پرخاشگری رفتاری ذاتی است. این بدان معناست كه انسانها ذاتاً میل به تخریب و نمایش رفتارهای تهاجمی دارند. چنانچه بتوان پرخاشگری را به مسیر سالمی همانند انواع بازی ها، ورزش هایی چون دارت و بوكس و مشاغلی چون جراحی هدایت نمود ، می توان از تاثیرات مخرب آن در امان بود. اما چنانچه نتوان راهی برای تخلیه پرخاشگری پیدا كرد، این نیروی غریزی قوی خود را به صورت رفتارهایی چون قتل، ضرب و شتم، خودكشی، جنگ و نظایر آن نشان می دهد. برخی دیگر از روانشناسان با رد ذاتی بودن پرخاشگری معتقدند كه پرخاشگری محصول یادگیری محیط اجتماعی است. نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک، وجود الگوهای نامناسب، تقبیح نكردن رفتار پرخاشگرانه، تشویق رفتار پرخاشگرانه و تنبیه از سوی والدین و مربیان از جمله مواردی است كه می تواند به شكل گیری و تقویت رفتارهای پرخاشگرانه دامن بزند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات روانشناسی و مشاوره،
برچسب ها: رفتار قاطعانه و رفتار پرخاشگرانه، رفتار پرخاشگرانه، پرخاشگری، پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه، پرخاشگری وسیله ای، پرخاشگری خصمانه، تعریف پرخاشگری،
تاریخ: جمعه 8 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: