تحقیق و پژوهش در آموزش و پرورش - مطالب ابر پرخاشگری وسیله ای

راه های مقابله با پرخاشگری

خشم و ترس از علائم بیماری اسکیزوفرنیا است. هر کدام از حالات هیجانی فوق می تواند واکنش به هذیان ها یا توهمات بیمار باشد. از آنجایی که بیمار نسبت به افکار هذیانی خود اعتقاد کامل دارد، واکنش های هیجانی و رفتاری مربوطه به آن را از خود نشان می دهد. بعنوان مثال انزوای بیمار می تواند ناشی از ترس وی از این فکر باشد که «وی تحت تعقیب قرار دارد».

برخی شرایط و موقعیت ها رفتارهای پرخاشگرانه را در بیمار شعله ور می سازد. شناخت این شرایط می تواند در پیشگیری از این رفتارها و ایجاد جّو آرام در کانون خانواده تأثیر زیادی داشته باشد.

توجه به نکات زیر خانواده را در تشخیص موقعیت های ایجاد کننده پرخاشگری کمک می کند:


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات روانشناسی و مشاوره،
برچسب ها: راه های مقابله با پرخاشگری، رفتار قاطعانه و رفتار پرخاشگرانه، رفتار پرخاشگرانه، پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه، پرخاشگری وسیله ای، پرخاشگری خصمانه، تعریف پرخاشگری،
تاریخ: جمعه 8 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

رفتار قاطعانه و رفتار پرخاشگرانه

 برخی از روانشناسان پرخاشگری را رفتاری ذاتی و برخی آن را رفتاری آموخته شده به حساب می آورند. به اعتقاد فروید، پدر علم روانكاوی، پرخاشگری رفتاری ذاتی است. این بدان معناست كه انسانها ذاتاً میل به تخریب و نمایش رفتارهای تهاجمی دارند. چنانچه بتوان پرخاشگری را به مسیر سالمی همانند انواع بازی ها، ورزش هایی چون دارت و بوكس و مشاغلی چون جراحی هدایت نمود ، می توان از تاثیرات مخرب آن در امان بود. اما چنانچه نتوان راهی برای تخلیه پرخاشگری پیدا كرد، این نیروی غریزی قوی خود را به صورت رفتارهایی چون قتل، ضرب و شتم، خودكشی، جنگ و نظایر آن نشان می دهد. برخی دیگر از روانشناسان با رد ذاتی بودن پرخاشگری معتقدند كه پرخاشگری محصول یادگیری محیط اجتماعی است. نحوه برخورد والدین با نیازهای کودک، وجود الگوهای نامناسب، تقبیح نكردن رفتار پرخاشگرانه، تشویق رفتار پرخاشگرانه و تنبیه از سوی والدین و مربیان از جمله مواردی است كه می تواند به شكل گیری و تقویت رفتارهای پرخاشگرانه دامن بزند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات روانشناسی و مشاوره،
برچسب ها: رفتار قاطعانه و رفتار پرخاشگرانه، رفتار پرخاشگرانه، پرخاشگری، پرخاشگری وسیله ای و پرخاشگری خصمانه، پرخاشگری وسیله ای، پرخاشگری خصمانه، تعریف پرخاشگری،
تاریخ: جمعه 8 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

تعریف پرخاشگری و انواع آن - قسمت اول


تعریف پرخاشگری و انواع آن - قسمت
دوم

انواع پرخاشگری پرخاشگری وسیله ای: «اگر رفتاری در جهت رسیدن و دستیابی به هدفی خارجی انجام گیرد پرخاشگری وسیله ای تلقی می شود».(9) بر اساس نظر برخی از محققین (بوس، 1966) در پرخاشگری وسیله ای از پرخاشگری به عنوان روشی برای ارضای سایر انگیزه ها استفاده می شود.مثلا شخصی ممکن است از تهدید استفاده کند تا دیگران را به انجام دادن خواسته های خود وادار نماید، یا کودکی ممکن است از پرخاشگری به عنوان روشی برای جلب توجه دیگران استفاده کند.(10)
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات روانشناسی و مشاوره،
برچسب ها: تعریف پرخاشگری، انواع پرخاشگری، پرخاشگری و فرهنگ ها، پرخاشگری وسیله ای، پرخاشگری خصمانه، سن شیوع پرخاشگری، تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری،
دنبالک ها: تعریف پرخاشگری و انواع آن - قسمت اول،
تاریخ: سه شنبه 5 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

تعریف پرخاشگری و انواع آن - قسمت دوم

تعریف پرخاشگری و انواع آن - قسمت اول

چنانچه میزان ابتلاء جوامع بشری به یک موضوع خاص را یکی از معیارهای اهمیت آن موضوع بدانیم به جرات می توان ادعا کرد که پرخاشگری از جمله مسائل عمده و با اهمیتی است که انسان ها از گذشته های دور تاکنون به صورت گسترده ای با آن سر و کار داشته و دارند. نگاهی گذرا به آمار خیره کننده و روزافزون جنایات و درگیری هایی که در جوامع انسانی به وقوع می پیوندد - که بخش عمده ای از آن ها ناشی از رفتارهای پرخاشگرانه است - مؤید این ادعا است.


ادامه مطلب برچسب ها: تعریف پرخاشگری، انواع پرخاشگری، پرخاشگری و فرهنگ ها، پرخاشگری وسیله ای، پرخاشگری خصمانه، سن شیوع پرخاشگری، تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری،
دنبالک ها: تعریف پرخاشگری و انواع آن - قسمت دوم،
تاریخ: سه شنبه 5 خرداد 1394 | نویسنده: | نظرات

.: